Veiligheid begint aan de balie

Het volgen van de training Veiligheid begint aan de balie is een “must” voor elke receptionist(e), portier, host of iedere andere medewerker die het eerste contact heeft met een klant, gast of bezoeker.Deze baliemedewerker of receptionist(e) wordt daarmee ook als eerste geconfronteerd met vervelend of agressief gedrag, met oplichters, verdachte pakketjes of andere vormen van ongewenst of crimineel gedrag. Wat nu nog onderschat wordt, is dat juist deze medewerkers een grote rol kunnen spelen in het uitvoeren en uitdragen van het beveiligingsbeleid van de organisatie. Bij het eerste contact aan de balie ligt de eerste – en zelfs beste – kans tot preventie en tot het vergroten van de veiligheid binnen de organisatie. Veiligheid, of security, is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de directeur of van de beveiligingsbeambte, maar van iedereen binnen een bedrijf of organisatie.Door het samenbrengen van de basisbeginselen en technieken uit een aantal van onze trainingen, hebben wij dé ideale training ontwikkeld waarmee u in één dag een uitstekend niveau van veiligheidsbewustzijn bereikt.

Doel 

 • Praktijkgericht trainen van medewerkers in proactieve veiligheid
 • Verhogen van het veiligheidsbewustzijn
 • Aanleren van diverse basistechnieken om zowel persoonlijke veiligheid als de veiligheid van de organisatie te vergroten
 • Kennis vergaren van kansen en bedreigingen van moderne digitale technieken en mogelijkheden

Door het herkennen van mogelijke dreigingsindicatoren en het aanleren van een positieve en proactieve benadering van klant of bezoeker, kunnen misdrijven en aanslagen, maar ook agressie en geweld, worden voorkomen of in de kiem worden gesmoord.


Doelgroep

Baliemedewerkers, receptionisten, portiers, host binnen een zeer breed kader van organisatietypen en branches.

Niveau

In-Company: het niveau wordt vastgesteld in overleg met de opdrachtgever.
Open inschrijving: het niveau wordt vastgesteld op basis van de achtergrond (kennis en ervaring) van de deelnemers.

Vooropleidingseis

Om met deze opleiding te starten is geen specifieke vooropleiding vereist. Enige ervaring in de omgang met de computer/internet is gewenst.


Inhoud

Door u kennis te laten maken met de basistechnieken van Predictive Profiling*, gesprekstechnieken, leugendetectie, internet rechercheren en agressiehantering leert u namelijk op een andere manier te kijken naar uw bezoeker, uw omgeving en mogelijke dreigingen. In de workshop wordt met professionele trainingsacteurs, gespecialiseerd in deze cases, geoefend om de aangeleerde theorie om te zetten in praktische vaardigheden. De kennis en technieken die in de training aan bod komen zijn toepasbaar voor iedereen en op nagenoeg elke locatie. Van ziekenhuis tot schoolplein, van stadion tot bankkantoor, van industrieel bedrijf tot hotel. Goed voorbereid en geschoold personeel -in alle lagen van de organisatie!- heeft een positief resultaat op de algemene veiligheid binnen een organisatie.

 • Basis veiligheidsbewustzijn
 • Predictive Profiling*; proactief beveiligen
  • Gesprekstechnieken en interview technieken
  • Eenvoudige leugendetectie
 • Herkennen van valse documenten en valse identiteit
 • Eenvoudige verificatie en controle met behulp van internet
 • Ontvangen en begeleiden van gasten en bezoekers
 • Agressiehantering
 • Omgang met oude en nieuwe media
 • Diverse praktijkvoorbeelden en interactief oefenen met trainingsacteurs
 • Afwijkend gedrag en dreigingsindicatoren vroegtijdig signaleren en herkennen
 • Proactief reageren op dreigingen en afwijkend gedrag
  • Journalisten aan de balie
  • Trending topic op Twitter: en nu?

Praktijk training

De training heeft een theoretische basis, maar de nadruk ligt op toepassingen in de praktijk. Daarom wordt deze training zo interactief mogelijk gegeven aan de hand van oefeningen en simulaties. Door het inzetten van acteurs bootsen we diverse situaties uit de dagelijkse praktijk na. Hierdoor leren cursisten het geleerde ook praktisch toe te passen.


Lesmateriaal

De cursist ontvangt een reader met daarin de behandelde theorie als naslagwerk.

 

Informatie

Voor meer informatie over deze training kunt u contact opnemen met ons opleidingssecretariaat via

info@112academy.nl of telefonisch via 077-397 60 60.

 

*Predictive Profiling is een in Israël ontwikkelde methodiek om terroristische activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen. Een mogelijk dreiging wordt in een vroeg stadium herkend. Door toepassing van intelligente interventie technieken wordt op een klantvriendelijke wijze de mogelijke aanslag of het misdrijf gestopt of voorkomen. Dreiging georiënteerd waarnemen en proactief menselijk handelen zijn de succesfactoren van deze methodiek.

 

 

Locatie:Deze opleiding kan op ons instituut plaatsvinden of op een door de opdrachtgever gekozen locatie.Lesgeld:In overleg en afhankelijk van maatwerk.
Data:In overleg met opdrachtgever.Duur:Één dag (twee dagdelen)
Aantal deelnemers:Minimaal 8.

Zij gingen u voor als cursist